2015 – dic 470 – expte 4666-D-2014-30093 OBRA PUBLICA. DISDENCIA DE MIEMBRO COMISION ELEMENTOS SUBSANABLES. Firmado Dr. Albarracín. Compartido Dr Simon.